torsdag den 17. marts 2011

Gør en forskel for mange - med din underskrift

Servicestyrelsens gratis psykolog-ordning (11 timer) for voksne ofre med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, er i fare for nedlæggelse.
Puljen udløber d. 30. juni 2011 og pt. er der ikke planlagt en erstattende psykolog-ordning, en forlængelse eller en overlappende løsning.

Derfor står mange voksne ofre i uvished om hvorvidt de kan få den hjælp, som de har brug for. For mange er de gratis 11 timer langt fra nok, men det er en god start og støtte for dem, som ikke selv har råd til psykolog.
Hvis tilbudet lukker, vil der kun være mulighed for at få tilskud til psykologbehandling for seksuelt misbrugte gennem Sygesikringen i form af i alt 12 samtaler. Her er der imidlertid en egenandel på 370 kr. første gang og 308 kr. de efterfølgende elleve gange, og da en hel del indenfor denne persongruppe har omfattende problemer med at fungere på arbejdsmarkedet og meget ofte har alvorlige økonomiske problemer eller for nogles vedkommende er havnet i misbrug og prostitution, så er det vældig ofte ikke muligt at financiere egenandelen.
Afhængig af det seksuelle misbrugs omfang og karakter er der også ofte brug for meget længere behandlingsforløb, end både Servicestyrelsens og Sygesikringens ordning rummer mulighed for

Det er Folketingets socialordførere, der skal beslutte om puljen skal forlænges eller ophøre helt. I sidste ende er det Socialminister Bendikte Kiærs hovedansvar.
Støt derfor op om en bevarelse af gratis-ordningen indtil en bedre og mere varig løsning er besluttet ved at skrive under her;

http://onlineunderskrift.dk/Vis/Skriv%20Under/LISE+JENSEN

Ingen kommentarer: